Форма для реєстрації експертів:

https://forms.gle/QGAeZYp8tQqidxwX7

УКРАЇНСЬКА ДИРЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФЕСТИВАЛІВ:

! ФОРМУЄТЬСЯ !

Концепція створення та діяльності
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ СПІЛКИ
та інші документи:

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

“Про професійних творчих працівників та творчі спілки”

Витяг з Закону:

Стаття 8. Порядок створення творчої спілки

Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська – у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) – не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Державна підтримка творчих спілок в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Іноземний досвід функціонування творчих спілок

Інформаційнодослідницький центр Верховної Ради України.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ТВОРЧИХ СПІЛОК

Публікація підготовлена проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи.